A.Clauss - Peníze a právo

Autor je už dvacet let činný ve finančním sektoru a velmi zábavně, poutavě a srozumitelně vysvětluje pozadí finanční a hospodářské krize, ukazuje, proč ke krizi muselo dojít, jaký budoucí vývoj se na nás chystá a jaké existují možnosti ubránit se tomu, aby z úmyslně nastoleného chaosu vyvstal Nový světový řád, vedoucí k zotročení lidstva a přesunu veškerých státoprávních záležitostí do rukou několika málo mocných jedinců. Nejedná se přesto o teorie spiknutí - fakta hovoří sama za sebe. Ačkoliv se přednáška týká závažných témat, Andreas Clauss je dokáže podat tak živě, že se zároveň pobavíte jako v nejlepším kabaretu.
zdroj: paprsky1.de