ak pri vstupe do las vegas z vychodu odbocite dolava mozete vidiet napriklad miesto kde sa vyrabaju ...

in
ak pri vstupe do las vegas z vychodu odbocite dolava mozete vidiet napriklad miesto kde sa vyrabaju ...

ak pri vstupe do las vegas z vychodu odbocite dolava mozete vidiet napriklad miesto kde sa vyrabaju tieto mustangy