New York 2005

 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Mniska na kolieskovych korculiach.

  Mniska na kolieskovych korculiach.

  Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Traverse school

  Traverse school

  Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Dvojicky, resp. co po nich zostalo.

  Dvojicky, resp. co po nich zostalo.

  Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:49
 • Zltych taxikov je v NY ako ...

  Zltych taxikov je v NY ako ...

  Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:50
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:50
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:50
 • Eh, trocha krute.

  Eh, trocha krute.

  Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:50
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:50
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:52
 • Hlavna burza

  Hlavna burza

  Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:52
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:52
 • Hostel Chelsea Center

  Hostel Chelsea Center

  Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:52
 • Posted by: skorpion
  St, 28/09/2005 - 17:52